អ្នក​ធ្លាប់​តែ​ឃើញ​ទិដ្ឋភាព​ពិភព​បាត​សមុទ្រ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស ​តែ​ពេល​នេះ​ធម្មជាតិ​ស្រស់​ៗ​នៅ​ជាប់​នឹង​ភ្នែក​អ្នក​តែ​ម្ដង ។ ថ្ម​ប៉​ប្រះ​ទឹក ផ្កា​ថ្ម និង​សត្វ​ជា​ច្រើន​ដែល​រស់​នៅ​ក្រោម​ទឹក រួម​ទាំង​សម្បក​ខ្យង​ធម្មជាតិ​ជា​ច្រើន​ដែល​មាន​ពណ៌​ចម្រុះ​ច្រើន​អនេក ទាំង​នេះ​សុទ្ធ​សឹង​ជា​ភាព​ទាក់​ទាញ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ ​ហើយ​មាន​ទី​តាំង​សម្រាប់​ជ្រមុជ​លេង​ដ៏​ល្បី​ចំនួន​៦​កន្លែង​។
Firstname Lastname Email
John Smith john@example.com
Alex Sundra alex@example.com
Minh Chao minh@example.com